Dokumenty wg tagu: komisja

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
55 2004 Decyzja Rektora Decyzja Nr 13/2004 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie powołania Komisji negocjacyjnej w przedmiocie ochrony obiektów i tere... 2004-07-05
54 2004 Decyzja Rektora Decyzja Nr 12/2004 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 2 lipca 2004 r. w sprawie powołania Komisji negocjującej umowy z laureatami konkursu na projekt... 2004-07-02
3 2003 Decyzja Rektora Decyzja Nr 3/2003 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie powołania Komisji Rektorskiej ds. nagród 2003-02-25
87 2002 Uchwała Senatu Uchwała Nr 33/2002 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 listopada 2002 r. w sprawie wyboru przedstawiciela UKSW do Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej 2002-11-21
47 2002 Decyzja Rektora Decyzja Nr 10/2002 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 października 2002 r. w sprawie powołania Rektorskiej Komisji ds. komputeryzacji 2002-10-30
44 2002 Decyzja Rektora Decyzja Nr 7/2002 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 9 października 2002 r. w sprawie powołania Komisji Rektorskiej ds. Rekrutacji 2002-10-09
24 2001 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 26/2001 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na ... 2001-11-23
22 2001 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 24/2001 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie powołania Komisji w celu wybrania firmy, w której zostaną za... 2001-11-12
12 2001 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 14/2001 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 czerwca 2001 r. w sprawie powołania i działalności Komisji ds. przeprowadzenia przetargu ... 2001-06-25
13 2000 Zarządzenie Rektora Zarządzenie NR 14/2000 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego z dnia 8 grudnia 2000r. w sprawie powołania komisji ds. zamówień publicznych w celu zakupu sprzętu komputerowego 2000-12-08