Dokumenty wg tagu: komisja

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
162 2008 Uchwała Senatu Uchwała nr 95/2008 Senatu UKSW z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie wyboru przedstawicieli doktorantów do komisji dyscyplinarnych dla doktorantów 2008-12-18
161 2008 Uchwała Senatu Uchwała nr 94/2008 Senatu UKSW z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie powołania przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego komisji dyscyplinarnych dla studentów 2008-12-18
51 2008 Decyzja Rektora Decyzja nr 17/2008 Rektora UKSW z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej przyznającej stypendia za wyniki w nauce, w ramach kształcenia zamawianego 2008-12-16
158 2008 Uchwała Senatu Uchwała nr 91/2008 Senatu UKSW z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie wyboru przedstawicieli studentów do komisji dyscyplinarnych dla studentów 2008-11-27
149 2008 Uchwała Senatu Uchwała nr 82/2008 Senatu UKSW z dnia 23 października 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji senackich na kadencję 2008-2012 2008-10-23
145 2008 Uchwała Senatu Uchwała nr 78/2008 Senatu UKSW z dnia 23 października 2008 r. w sprawie powołania komisji senackich na kadencję 2008-2012 2008-10-23
136 2008 Uchwała Senatu Uchwała nr 69/2008 Senatu UKSW z dnia 25 września 2008 r. w sprawie powołania komisji senackich na kadencje 2008-2012 2008-09-25
58 2008 Decyzja Rektora Decyzja nr 10/2008 Rektora UKSW z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty na „Zaciągnięcie przez Uniwersytet Kardynał... 2008-08-20
49 2008 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 2/2008 Rektora UKSW z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla Doktorantów 2008-01-21
33 2007 Decyzja Rektora Decyzja Nr 33/2007 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie zmian w składzie Komisji ds. Socjalnych 2009-03-13