Dokumenty wg tagu: komisja

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
248 2015 Uchwała Senatu Uchwała Nr 29/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 lutego 2015 r. zmieniająca Uchwałę nr 127/2012 Senatu UKSW z dnia 25 września 2012 r. w sprawie... 2015-02-26
98 2015 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 12/2014 Rektora UKSW z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu Komisji Etyki i Bioetyki oraz Odwoławczej Komisji Etyki i Bioetyki Uniwersytetu Kardynała St... 2015-02-26
86 2015 Pismo okólne Pismo Okólne Nr 1/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Pisma Okólnego Nr 3/2013 Rektora UKSW z dnia 11 lipca 2013 r. 2015-02-03
266 2015 Uchwała Senatu Uchwała Nr 11/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 stycznia 2015 r. zmieniająca Uchwałę nr 127/2012 Senatu UKSW z dnia 25 września 2012 r. w spraw... 2015-01-22
265 2015 Uchwała Senatu Uchwała Nr 12/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2015/2016 2015-01-22
264 2015 Uchwała Senatu Uchwała Nr 13/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 stycznia 2015 r. zmieniająca Uchwałę 120/2011 Senatu UKSW z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie p... 2015-01-22
251 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 162/2014 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru przedstawicieli studentów do komisji dyscyplinarnych dla stud... 2014-12-18
250 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 161/2014 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 grudnia 2014 r. zmieniająca Uchwałę nr 127/2012 Senatu UKSW z dnia 25 września 2012 r. w spraw... 2014-12-18
249 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 160/2014 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 grudnia 2014 r. zmieniająca Uchwałę nr 127/2012 Senatu UKSW z dnia 25 września 2012 r. w spraw... 2014-12-18
239 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 150/2014 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 października 2014 r. zmieniająca Uchwałę nr 127/2012 Senatu UKSW z dnia 25 września 2012 r. w ... 2014-10-30