Dokumenty wg tagu: instytut nauk teologicznych

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
201 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 146/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Zakładu Teologii Systematycznej w Instytuci... 2020-03-11
199 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 144/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Zakładu Teologii Praktycznej w Instytucie Na... 2020-03-11
198 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 143/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Zakładu Nauk Biblijnych w Instytucie Nauk Te... 2020-03-11
197 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 142/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Zakładu Dialogu Religijnego w Instytucie Nau... 2020-03-11
168 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 119/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Teologii Moralnej Szczegółowej w Zakła... 2020-02-20
167 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 118/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Teologii Moralnej Fundamentalnej w Za... 2020-02-20
166 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 117/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Mistyki Chrześcijańskiej w Zakładzie ... 2020-02-20
160 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 111/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczy... 2020-02-20
159 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 110/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Komunikacji Wiary i Historii Katechezy... 2020-02-20
158 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 109/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Dydaktyki Katechetycznej w Zakładzie ... 2020-02-20