Dokumenty wg tagu: doktora

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
276 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 42/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie wzorów dyplomu doktorskiego i habilitacyjnego 2020-04-15
208 2017 Uchwała Senatu Uchwała Nr 68/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wzorów dyplomu doktora i doktora habilitowanego 2017-06-29
56 2017 Uchwała Senatu Uchwała Nr 12/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia prof. dra hab. Janusza Adamowskiego na recenzenta w postę... 2017-02-23
55 2017 Uchwała Senatu Uchwała Nr 11/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia prof. dra hab. Karola Klauzy na recenzenta w postępowaniu... 2017-02-23
54 2017 Uchwała Senatu Uchwała Nr 10/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa ks. Fed... 2017-02-23
53 2017 Uchwała Senatu Uchwała Nr 9/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa prof. Margaret Scotford Archer 2017-02-23
162 2013 Uchwała Senatu Uchwała Nr 58/2013 Senatu UKSW z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Księdzu prof. dr hab. Kazimierzowi Popielskiemu 2013-05-21
151 2013 Uchwała Senatu Uchwała Nr 47/2013 Senatu UKSW z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniająca uchwałę nr 39/2013 Senatu UKSW z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie wzorów dyplomu doktora i doktora habilitowanego 2013-04-25
143 2013 Uchwała Senatu Uchwała Nr 39/2013 Senatu UKSW z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie wzorów dyplomu doktora i doktora habilitowanego 2013-03-20