Dokumenty wg tagu: doktor

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
284 2021 Uchwała Senatu Uchwała Nr 59/2021 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych ... 2021-06-28
453 2016 Uchwała Senatu Uchwała Nr 237/2016 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie wyznaczenia prof. UŚ dra hab. Marka Rembierza na recenzenta w po... 2016-11-18
452 2016 Uchwała Senatu Uchwała Nr 236/2016 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie wyznaczenia prof. KUL dra hab. Arkadiusza Jabłońskiego na recenze... 2016-11-18
451 2016 Uchwała Senatu Uchwała Nr 235/2016 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa pro... 2016-11-18
278 2013 Uchwała Senatu Uchwała Nr 165/2013 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Księdzu prof. dr. hab. Kazimier... 2013-12-19
122 2013 Uchwała Senatu Uchwała Nr 18/2013 Senatu UKSW z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Jego Ekscelencji Księdzu Arcybiskupowi Metropolicie Preszowskiemu Jánowi Babjakowi SJ 2013-02-21
280 2012 Uchwała Senatu Uchwała Nr 157/2012 Senatu UKSW z dnia 25 października 2012 r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Jego Ekscelencji Księdzu Arcybiskupowi Metropolicie ... 2012-10-25
279 2012 Uchwała Senatu Uchwała Nr 156/2012 Senatu UKSW z dnia 25 października 2012 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Jego Ekscelencji Księdzu Arcybiskupowi Józefowi Michalikowi - Przewodniczącem... 2012-10-25
172 2012 Uchwała Senatu Uchwała Nr 49/2012 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Panu Prezydentowi Czech prof. Vacla... 2012-05-24
171 2012 Uchwała Senatu Uchwała Nr 48/2012 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Panu prof. dr. hab. Jerzemu Buzkowi 2012-05-24