Szczegóły dokumentu

Uchwała Nr 24/2024 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 maja 2024 r. w sprawie zwołania zebrania wyborczego pracowników Uniwersytetu, niebędących nauczycielami akademickimi, którym przysługuje czynne prawo wyborcze, w celu wyboru trzech członków senatu Uniwersytetu i ustalenia zasad przechodzenia kandydatów do drugiego i następnych głosowań

pozycja 115
rodzaj Uchwała Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej
data publikacji 2024-05-10
rok 2024
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi niebędący nauczycielem zebranie wyborcze członek senatu
załączniki