Szczegóły dokumentu

Decyzja Nr 5/2024 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 2 kwietnia 2024 r. zmieniająca Decyzję Nr 19/2023 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w sprawie zasad rekrutacji pracowników, zasad realizacji oraz finansowania mobilności w celach dydaktycznych (STA) oraz w celach szkoleniowych (STT) w ramach Programu ERASMUS+ w roku akademickim 2023/2024 w ramach projektu nr 2023-1-PL01-KA131-HED-000136070

pozycja 80
rodzaj Decyzja Prorektora
data publikacji 2024-04-02
rok 2024
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi rekrutacja erasmus zmieniająca decyzja dział współpracy międzynarodowej erasmus+ decyzja
załączniki