Szczegóły dokumentu

Decyzja Nr 12/2023 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 października 2023 r. zmieniająca Decyzję Nr 38/2021 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w sprawie wprowadzenia obowiązku sprawozdawczości z realizacji projektów naukowo-badawczych i upowszechniających naukę finansowanych ze źródeł zewnętrznych w ramach badań podstawowych

pozycja 392
rodzaj Decyzja Prorektora
data publikacji 2023-10-16
rok 2023
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi projekt zmiana decyzji obowiązek sprawozdawczy
załączniki