Szczegóły dokumentu

Uchwała Nr 84/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie ustalenia programu studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku Zarządzanie publiczne

pozycja 212
rodzaj Uchwała Senatu
data publikacji 2023-05-25
rok 2023
kategoria Dydaktyka
podkategoria Studia
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi pierwszego stopnia kierunek studiów program
załączniki