Szczegóły dokumentu

Decyzja Nr 55/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie powołania Zespołu Zarządzającego oraz Komitetu Sterującego ds. realizacji Zadania pn. „Realizacja badań naukowych dotyczących kompleksowej i interdyscyplinarnej analizy wolności religijnej oraz zagadnień związanych ze współpracą na rzecz interreligijności i interkulturowości w wymiarze teoretycznym, empirycznym i praktycznym prowadzonych w ramach Uniwersyteckiego Centrum Badań Wolności Religijnej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie”

pozycja 216
rodzaj Decyzja Rektora
data publikacji 2022-05-30
rok 2022
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi komitet sterujący zespół powołanie uniwersyteckie centrum badań wolności religijnej
załączniki