Dokumenty wg tagu: a. Środowisko wewnęrzne 4. delegowanie uprawnień

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
530 2022 Decyzja Rektora Decyzja Nr 164/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 grudnia 2022 r. zmieniająca Decyzję Nr 48/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńs... 2022-12-16
427 2022 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 100/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 października 2022 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu działania rektora i pror... 2022-10-21
411 2022 Decyzja Rektora Decyzja Nr 115/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 października 2022 r. w sprawie powołania Prorektora ds. Finansowych Uniwersytetu Kardynała St... 2022-10-11
283 2022 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 62/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 lipca 2022 r. zmieniające Zarządzenie Nr 74/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wys... 2022-07-07
147 2022 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 36/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2022 r. zmieniające Zarządzenie Nr 74/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefan... 2022-04-29
45 2022 Decyzja Rektora Decyzja Nr 9/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie uchylenia Decyzji Nr 432/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana W... 2022-02-15
6 2017 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 2/2017 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie zasad i trybu udzielania pełnomocnictw i upoważnień oraz prowadz... 2017-01-23