Szczegóły dokumentu

Zarządzenie Nr 128/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne oraz w sprawie wysokości świadczeń stypendialnych na rok akademicki 2021/2022 Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

pozycja 506
rodzaj Zarządzenie Rektora
data publikacji 2021-11-25
rok 2021
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi stypendium dochód doktorant socjalne
załączniki