Szczegóły dokumentu

Zarządzenie Nr 102/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 września 2021 r. zmieniające Zarządzenie Nr 37/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w sprawie utworzenia jednostki administracji ogólnouczelnianej o nazwie Dział Rozwoju Nauki

pozycja 368
rodzaj Zarządzenie Rektora
data publikacji 2021-09-07
rok 2021
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi zarządzenie zmieniające dział rozwoju nauki
załączniki