Szczegóły dokumentu

Decyzja Nr 38/2021 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku sprawozdawczości z realizacji projektów naukowo-badawczych i upowszechniających naukę finansowanych ze źródeł zewnętrznych w ramach badań podstawowych

pozycja 353
rodzaj Decyzja Prorektora
data publikacji 2021-08-25
rok 2021
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi działania upowszechniające realizacja projektu obowiązek sprawozdawczy żródła zewnętrzne
załączniki