Szczegóły dokumentu

Zarządzenie Nr 92/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 8 lipca 2021 r. zmieniające Zarządzenie 64/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w sprawie realizacji zadań w sytuacjach nadzwyczajnych oraz zadań obrony cywilnej w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

pozycja 317
rodzaj Zarządzenie Rektora
data publikacji 2021-07-08
rok 2021
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi sytuacje nadzwyczajne obrona cywilna
załączniki