Szczegóły dokumentu

Decyzja Nr 23/2021 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 02 czerwca 2021 r. zmieniająca Decyzję Nr 31/2019 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie uczelnianych zasad podziału subwencji Programu ERASMUS+ przyznanej Uniwersytetowi Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie przez Agencję Narodową na działania zdecentralizowane i wypłaty stypendiów dla pracowników Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w ramach Projektu Programu ERASMUS+ KA103 nr umowy 2019-1-PL01-KA103-061558

pozycja 257
rodzaj Decyzja Prorektora
data publikacji 2021-06-02
rok 2021
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi stypendium pracownik zmieniająca decyzja erasmus+
załączniki