Szczegóły dokumentu

Zarządzenie Nr 50/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach podyplomowych i innych formach kształcenia w roku akademickim 2020/2021

pozycja 457
rodzaj Zarządzenie Rektora
data publikacji 2020-07-16
rok 2020
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi opłaty odpłatne formy kształcenia formy kształcenia studia podyplomowe inne formy kształcenia
załączniki