Szczegóły dokumentu

Zarządzenie Nr 46/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 12 lipca 2020 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz za wydanie dokumentów związanych z tokiem studiów i kształceniem doktorantów

pozycja 453
rodzaj Zarządzenie Rektora
data publikacji 2020-07-12
rok 2020
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi studia opłaty
załączniki