Szczegóły dokumentu

Zarządzenie Nr 45/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie obowiązku posiadania elektronicznego identyfikatora naukowca zgodnego z międzynarodowymi standardami autorów publikacji ORCID (Open Researcher and Contributor ID) oraz wzorów oświadczeń upoważniających UKSW do wykazania osiągnięć pracownika w poszczególnych dyscyplinach, niezbędnych do przeprowadzania ewaluacji jakości działalności naukowej