Szczegóły dokumentu

Uchwała Nr 35/2020 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie zwołania zebrania wyborczego nauczycieli akademickich zatrudnionych w jednostkach, o których mowa w § 14-15 Statutu UKSW, niemających tytułu naukowego lub stopnia naukowego doktora habilitowanego, w celu wyboru dwóch kandydatów na członków senatu Uniwersytetu i ustalenia zasad przechodzenia kandydatów do drugiego i następnych głosowań

pozycja 391
rodzaj Uchwała Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej
data publikacji 2020-06-12
rok 2020
kategoria Organizacja
podkategoria Uniwersytecka Komisja Wyborcza
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi nauczyciel akademicki kandydat zebranie wyborcze członek senatu
załączniki