Szczegóły dokumentu

Uchwała Nr 79/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w programie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku inżynieria środowiska prowadzonym na Wydziale Biologii i Nauk o Środowisku w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

pozycja 379
rodzaj Uchwała Senatu
data publikacji 2020-05-28
rok 2020
kategoria Dydaktyka
podkategoria Studia
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi kierunek pierwszego stopnia program wydział biologii i nauk o środowisku
załączniki