Szczegóły dokumentu

Obwieszczenie Nr 4/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie sprostowania błędu w Zarządzeniu Nr 27/2019 Rektora UKSW z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach i studiach doktoranckich, za wydanie dokumentów związanych z tokiem studiów oraz warunków i trybu zwalniania z opłat za usługi edukacyjne

pozycja 459
rodzaj Obwieszczenie Rektora
data publikacji 2019-11-19
rok 2019
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi opłaty usługi edukacyjne
załączniki