Szczegóły dokumentu

Uchwała Nr 200/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 października 2019 r. w sprawie sposobu postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

pozycja 411
rodzaj Uchwała Senatu
data publikacji 2019-10-23
rok 2019
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi postępowanie habilitacyjne uzyskanie stopnia naukowego
załączniki