Szczegóły dokumentu

Decyzja Nr 31/2019 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie uczelnianych zasad podziału subwencji Programu ERASMUS+ przyznanej Uniwersytetowi Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie przez Agencję Narodową na działania zdecentralizowane i wypłaty stypendiów dla pracowników Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w ramach Projektu Programu ERASMUS+ KA103 nr umowy 2019-1-PL01-KA103-061558

pozycja 288
rodzaj Decyzja Prorektora
data publikacji 2019-08-09
rok 2019
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi erasmus+
załączniki