Szczegóły dokumentu

Decyzja Nr 30/2019 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 8 sierpnia 2019 r. zmieniająca Decyzję Nr 33/2018 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie aktualizacji pełnomocnictw oraz zakresów obowiązków koordynatorów wydziałowych/instytutowych UKSW w programie Erasmus

pozycja 287
rodzaj Decyzja Prorektora
data publikacji 2019-08-08
rok 2019
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi erasmus zmiana decyzji koordynator
załączniki