Szczegóły dokumentu

Uchwała Nr 133/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr 68/2019 Senatu UKSW z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie przyporządkowania kierunku ekonomia pierwszego stopnia o profilu praktycznym do dyscypliny naukowej oraz dostosowania programu studiów na tym kierunku do wymagań Ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

pozycja 251
rodzaj Uchwała Senatu
data publikacji 2019-06-27
rok 2019
kategoria Dydaktyka
podkategoria Studia
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi kierunek pierwszego stopnia program zmiana uchwały wydział nauk historycznych i społecznych
załączniki