Szczegóły dokumentu

Obwieszczenie Nr 2/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr 140/2018 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie warunków, trybu , terminu rozpoczęcia i zakończenia oraz sposobu przeprowadzenia rekrutacji na studia wyższe w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na rok akademicki 2019/2020

pozycja 224
rodzaj Obwieszczenie Rektora
data publikacji 2019-07-04
rok 2019
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi rekrutacja tekst jednolity
załączniki