Szczegóły dokumentu

Decyzja Nr 41/2018 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie uczelnianych zasad podziału subwencji Programu ERASMUS+ przyznanej Uniwersytetowi Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie przez Agencję Narodową na działania zdecentralizowane i wypłaty stypendiów dla studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wyjazdy studentów na studia (SMS) i praktyki (SMP) w ramach Projektu Programu ERASMUS+ KA107 nr umowy 2016-1-PL01-KA107-024814

pozycja 193
rodzaj Decyzja Prorektora
data publikacji 2018-07-10
rok 2018
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi erasmus
załączniki