Szczegóły dokumentu

Obwieszczenie Nr 3/2018 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Zarządzenia Nr 22/2018 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 5 czerwca 2018r. w sprawie szczegółowych unormowań dotyczących postępowania rekrutacyjnego na studia wyższe w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na rok akademicki 2018/2019

pozycja 159
rodzaj Obwieszczenie Rektora
data publikacji 2018-07-06
rok 2018
kategoria Dydaktyka
podkategoria Studia
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi rekrutacja postępowanie rekrutacyjne
załączniki