Szczegóły dokumentu

Zarządzenie Nr 5/2018 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 lutego 2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr 45/2017 Rektora UKSW z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach podyplomowych i kursach dokształcających w roku akademickim 2017/2018

pozycja 23
rodzaj Zarządzenie Rektora
data publikacji 2018-02-01
rok 2018
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi opłaty zarządzenie zmieniające kursy dokształcające studia podyplomowe
załączniki