Szczegóły dokumentu

Uchwała Nr 88/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności przemysłowej oraz zasady komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

pozycja 189
rodzaj Uchwała Senatu
data publikacji 2015-06-25
rok 2015
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi komercjalizacja badań regulamin prawa autorskie prawa pokrewne prawa własności przemysłowej
załączniki