Szczegóły dokumentu

Uchwała Nr 128/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o organizacji studiów anglojęzycznych dla studentów pochodzących z terenów objętych dyskryminacją, mniejszości religijnych i etnicznych oraz przemocą, a w szczególności z Afryki prowadzonych na Wydziale Teologicznym jako zadania zleconego zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym

pozycja 346
rodzaj Uchwała Senatu
data publikacji 2017-12-21
rok 2017
kategoria Dydaktyka
podkategoria Studia
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi studia język obcy wydział teologiczny
załączniki