Szczegóły dokumentu

Zarządzenie Nr 62/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 października 2016 r. w sprawie ustalenia wzorów, procedur sporządzania i zatwierdzania kalkulacji finansowych dla odpłatnych form kształcenia