Szczegóły dokumentu

Uchwała Nr 99/2016 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku studiów I stopnia - dziennikarstwo i komunikacja społeczna o profilu praktycznym, prowadzonym na Wydziale Teologicznym dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2017/2018

pozycja 221
rodzaj Uchwała Senatu
data publikacji 2016-06-23
rok 2016
kategoria Dydaktyka
podkategoria Studia
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi studia pierwszego stopnia efekty kształcenia kierunek studiów
załączniki