Szczegóły dokumentu

Decyzja Nr 6/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie nadania kancelaryjnego oznaczenia literowego Centrum Anatomii Wirtualnej i Symulacji Chirurgicznej oraz Centrum Technologii Informacyjnych Nauk Humanistyczno-Społecznych oraz zmiany Decyzji Nr 5/2015 Rektora UKSW z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia i sposobu tworzenia kancelaryjnych oznaczeń literowych stosowanych w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

pozycja 63
rodzaj Decyzja Rektora
data publikacji 2016-02-25
rok 2016
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi oznaczenia literowe skróty kancelaryjne zmiana decyzji
załączniki