Szczegóły dokumentu

Uchwała Nr 121 /2012 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 lipca 2012 r.w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku aplikacyjnego w konkursie ogłoszonym przez Ośrodek Przetwarzania Informacji w ramach XIII osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie 13.1 – Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego, dotyczącego budowy i wyposażenia Centrum Laboratoryjnego Nauk Przyrodniczych UKSW.

pozycja 244
rodzaj Uchwała Senatu
data publikacji 2012-07-10
rok 2012
kategoria Organizacja
podkategoria Infrastruktura i inwestycje
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi centrum inwestycja finansowanie konkurs
załączniki