Dokumenty wg tagu: postępowanie kwalifikacyjne

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
54 2020 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 53/2020 Rady Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 21 września 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia postepowania kwalifikacyjnego i przedłużenia zatrudnienia na czas nieokreślony ks.... 2020-09-21
46 2020 Decyzja Dziekana Decyzja Nr 9/2020 Dziekana Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie z dnia 8 lipca 2020 r. powołująca Komisję Kwalifikacyjną w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko profesora nadzwyc... 2020-07-08
41 2020 Decyzja Dziekana Decyzja nr 5/2020 Dziekana WT z dnia 3 czerwca 2020 r. powołująca komisję kwalifikacyjną w postępowaniu kwalifikacyjnym z Katedrze Nauk Pomocniczych Teologii dla mgr Magdaleny Niewiadomskiej 2020-06-03
40 2020 Decyzja Dziekana Decyzja nr 4/2020 Dziekana WT z dnia 3 czerwca 2020 r. powołująca komisję kwalifikacyjną w postępowaniu kwalifikacyjnym w Katedrze Teologii Dogmatycznej dla Szymona Ciećki 2020-06-03
39 2020 Decyzja Dziekana Decyzja nr 3/2020 Dziekana WT z dnia 3 czerwca 2020 r. powołująca komisję kwalifikacyjną w postępowaniu kwalifikacyjnym z Zakładzie Dydaktyki Mediów dla Tomasza Płonkowskiego 2020-06-03
38 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 30/2020 Rady Dyscypliny Nauk Teologicznych UKSW z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dot. wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego i przedłużenia zatrudnienia na ½... 2020-05-11
37 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 31/2020 Rady Dyscypliny Nauk Teologicznych UKSW z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dot. wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego i przedłużenia zatrudnienia na cz... 2020-05-11
34 2020 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 26/2020 Rady Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dot. wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego i przedłużenia zatrudnienia na czas nieo... 2020-05-11
33 2020 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 25/2020 Rady Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 11 maja 2020 r. w w sprawie wyrażenia opinii dot. wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego i przedłużenia zatrudnienia na czas n... 2020-05-11
32 2020 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 24/2020 Rady Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dot. wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego i przedłużenia zatrudnienia na ½ etatu n... 2020-05-11