Dokumenty wg tagu: zajęcia

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
168 2023 Decyzja Dziekana Decyzja Nr 28/2023 Dziekana Wydziału Społeczno-Ekonomicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie zmian w planie zajęć studiów pi... 2023-11-20
167 2023 Decyzja Dziekana Decyzja Nr 27/2023 Dziekana Wydziału Społeczno-Ekonomicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 listopada 2023 r. w sprawie zmian w planie zajęć studiów st... 2023-11-16
150 2023 Decyzja Dziekana Decyzja Nr 26/2023 Dziekana Wydziału Społeczno-Ekonomicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 października 2023 r. w sprawie zmian w planie zajęć studiów... 2023-11-08
149 2023 Decyzja Dziekana Decyzja Nr 25/2023 Dziekana Wydziału Społeczno-Ekonomicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 października 2023 r. w sprawie zmian w planie zajęć studiów... 2023-11-08
73 2022 Decyzja Dziekana Decyzja nr 33/2022 Dziekana Wydziału Społeczno-Ekonomicznego UKSW z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie godzin dziekańskich na Wydziale Społeczno-Ekonomicznym 2022-12-13
23 2022 Decyzja Dziekana Decyzja nr 19/2022 Dziekana Wydziału Społeczno-Ekonomicznego UKSW z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w harmonogramie zajęć na kierunku ekonomia w roku akademickim 2022/2023 2022-06-08
18 2020 Zarządzenie Dziekana Zarządzenie Nr 9/2020 Dziekana Wydziału Społeczno-Ekonomicznego z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zasad dokończenia roku akademickiego 2019/2020 na Wydziale Społeczno-Ekonomicznym 2020-06-03
10 2020 Zarządzenie Dziekana Zarządzenie Nr 8/2020 z dnia 31 marca 2020 r. zmieniające Zarządzenie Nr 5/2020 Dziekana Wydziału Społeczno-Ekonomicznego z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie zasad prowadzenia zajęć dydakty... 2020-03-31
7 2020 Zarządzenie Dziekana Zarządzenie Nr 5/2020 Dziekana Wydziału Społeczno-Ekonomicznego z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym na Wydziale Społeczno-Ekonomicznym... 2020-03-13