Dokumenty wg tagu: studia

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
13 2021 Decyzja Dziekana UCHYLONA Decyzja Nr 7/2021 Dziekana Wydziału Społeczno-Ekonomicznego z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia wzoru Karty kompetencji praktykanata - studenta dla kierunku politologia 2021-05-17
9 2021 Decyzja Dziekana UCHYLONA Decyzja nr 3/2021 Dziekana Wydziału Społeczno-Ekonomicznego w sprawie powołania Komisji do spraw jakości kształcenia na Wydziale Społeczno-Ekonomicznym 2021-03-01
8 2021 Decyzja Dziekana UCHYLONA Decyzja nr 2/2021 Dziekana Wydziału Społeczno-Ekonomicznego w sprawie powołania Komisji do spraw dydaktycznych na Wydziale Społeczno-Ekonomicznym 2021-03-01
11 2021 Decyzja Dziekana Decyzja Nr 1/2021 Dziekana Wydziału Społeczno-Ekonomicznego z dnia 18 lutego 2021 r.w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych na Wydziale w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 S... 2021-02-18
59 2020 Decyzja Dziekana Decyzja Nr 14/2020 Dziekana Wydziału Społeczno-Ekonomicznego z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie zmian w harmonogramie zajęć na kierunku Ekonomia w roku 2020/2021 2020-09-16
7 2020 Zarządzenie Dziekana Zarządzenie Nr 5/2020 Dziekana Wydziału Społeczno-Ekonomicznego z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym na Wydziale Społeczno-Ekonomicznym... 2020-03-13
2 2020 Informacja Dziekana Informacja Nr 1/2020 Prodziekana ds. dydaktycznych i jakości kształcenia z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 2020-02-20
1 2020 Zarządzenie Dziekana Zarządzenie Nr 3/2020 Dziekana Wydziału Społeczno-Ekonomicznego z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie Regulaminu egzaminów dyplomowych na WSE 2020-02-11