Dokumenty wg tagu: studia

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
52 2024 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 25/2024 Rady Wydziału Społeczno-Ekonomicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 kwietnia 2024 r. w sprawie opinii dotyczącej wniosku o utworzen... 2024-04-23
51 2024 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 24/2024 Rady Wydziału Społeczno-Ekonomicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 kwietnia 2024 r. w sprawie opinii dotyczącej programu studiów p... 2024-04-23
21 2024 Decyzja Dziekana Decyzja Nr 7/2024 Dziekana Wydziału Społeczno-Ekonomicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia zasad przeprowadzania ... 2024-01-23
168 2023 Decyzja Dziekana Decyzja Nr 28/2023 Dziekana Wydziału Społeczno-Ekonomicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie zmian w planie zajęć studiów pi... 2023-11-20
130 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 42/2023 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Socjologiczne Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 października 2023 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczą... 2023-10-18
50 2023 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 11/2023 (ZMIENIONA UCHWAŁĄ 16/2023) Rady Wydziału Społeczno-Ekonomicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie wniosku ... 2023-04-24
63 2022 Decyzja Dziekana Decyzja nr 31/2022 Dziekana Wydziału Społeczno-Ekonomicznego UKSW z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia wzoru Karty praktykanta dla kierunku zarządzanie publiczne 2022-12-06
58 2022 Zarządzenie Dziekana Zarządzenie Nr 9/2022 Dziekana Wydziału Społeczno-Ekonomicznego UKSW z dnia 7 listopada 2022 r. w sprawie zasad archiwizowania prac etapowych studentów Wydziału Społeczno-Ekonomicznego 2022-11-09
55 2022 Zarządzenie Dziekana Zarządzenie Nr 5/2022 Dziekana Wydziału Społeczno-Ekonomicznego UKSW z dnia 17 października 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania, opiniowania i przyjmowania tematów prac dyplom... 2022-10-18
23 2022 Decyzja Dziekana Decyzja nr 19/2022 Dziekana Wydziału Społeczno-Ekonomicznego UKSW z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w harmonogramie zajęć na kierunku ekonomia w roku akademickim 2022/2023 2022-06-08