Dokumenty wg tagu: komisja

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
41 2024 Decyzja Dziekana Decyzja Nr 13/2024 Dziekana Wydziału Społeczno-Ekonomicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzeni... 2024-03-25
40 2024 Decyzja Dziekana Decyzja Nr 12/2024 Dziekana Wydziału Społeczno-Ekonomicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rekru... 2024-03-22
2 2024 Zarządzenie Dziekana Zarządzenie Nr 1/2024 Dziekana Wydziału Społeczno-Ekonomicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 stycznia 2024 r. zmieniające Zarządzenie Nr 8/2022 Dziek... 2024-01-19
179 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 60/2023 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Socjologiczne Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 4 grudnia 2023 roku 2023-12-05
191 2023 Zarządzenie Dziekana Zarządzenie Nr 1/2023 Dziekana Wydziału Społeczno-Ekonomicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 listopada 2023 r. zmieniające Zarządzenie Nr 8/2022 Dzie... 2023-12-20
127 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 39/2023 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Socjologiczne Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zmieniająca uchwałę nr 20/2021z dnia 10 maja 2021 roku w sprawie po... 2023-10-18
126 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 38/2023 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Socjologiczne Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 października 2023 roku w sprawie wyznaczenia Komisji do p... 2023-10-18
120 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 33/2023 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Socjologiczne Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 września 2023 roku zmieniająca Uchwałę nr 44/2021 z dnia ... 2023-10-03
119 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 32/2023 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Socjologiczne Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 września 2023 roku w sprawie wyznaczenia Komisji do przep... 2023-10-03
117 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 30/2023 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Socjologiczne Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 września 2023 roku w sprawie wyznaczenia Komisji do przep... 2023-10-03