Szczegóły dokumentu

Uchwała Nr 12/2024 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie stwierdzenia dokonania wyboru elektorów Uniwersytetu spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale Nauk Pedagogicznych mających tytuł profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego oraz spełnienia przez nich wymagań, określonych w § 12 ust. 5 i 6 Załącznika Nr 2 Ordynacja Wyborcza Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie do Statutu UKSW

pozycja 26
rodzaj Uchwała Wydziałowej Komisji Wyborczej
data publikacji 2024-02-27
rok 2024
kategoria Organizacja
podkategoria Wydziałowa komisja wyborcza
tagi wybory elektor
załączniki