Szczegóły dokumentu

Uchwała Nr 10/2024 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie zwołania zebrania wyborczego nauczycieli akademickich, nieposiadających tytułu profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego, którym przysługuje czynne prawo wyborcze, w celu wyboru jednego elektora Uniwersytetu

pozycja 22
rodzaj Uchwała Wydziałowej Komisji Wyborczej
data publikacji 2024-02-20
rok 2024
kategoria Organizacja
podkategoria Uczelniana Komisja Wyborcza
tagi wybory elektor
załączniki