Szczegóły dokumentu

Uchwała Nr 9/2024 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie zwołania zebrania wyborczego nauczycieli akademickich mających tytuł profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, którym przysługuje czynne prawo wyborcze, w celu wyboru czterech elektorów Uniwersytetu

pozycja 21
rodzaj Uchwała Wydziałowej Komisji Wyborczej
data publikacji 2024-02-20
rok 2024
kategoria Organizacja
podkategoria Wydziałowa komisja wyborcza
tagi wybory elektor
załączniki