Szczegóły dokumentu

Uchwała Nr 5/2023 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 3 października 2023 r. w sprawie zwołania zebrania wyborczego w wyborach uzupełniających do senatu UKSW spośród nauczycieli akademickich niebędących profesorami lub profesorami uczelni, którym przysługuje czynne prawo wyborcze, w celu wyboru jednego kandydata na członka senatu UKSW z Wydziału Nauk Pedagogicznych i ustalenia zasad przechodzenia kandydatów do drugiego i kolejnych głosowań

pozycja 65
rodzaj Uchwała Wydziałowej Komisji Wyborczej
data publikacji 2023-10-03
rok 2023
kategoria Organizacja
podkategoria brak danych
tagi wybory
załączniki