Szczegóły dokumentu

Uchwała Nr 7/2021 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie stwierdzenia spełnienia przez nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł naukowy profesora, wymagań, o których mowa w § 21 ust. 4 i 5 oraz w § 34 ust. 3 pkt 1-3 oraz ust. 4 Statutu UKSW

pozycja 67
rodzaj Uchwała Wydziałowej Komisji Wyborczej
data publikacji 2021-11-03
rok 2021
kategoria Organizacja
podkategoria Działalność wspomagająca
tagi wybory rada dyscypliny
załączniki