Szczegóły dokumentu

Uchwała Nr 4/2021 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 5 października 2021 w sprawie zwołania zebrania wyborczego nauczycieli akademickich niebędących profesorami i profesorami uczelni oraz nieposiadających stopnia naukowego doktora habilitowanego, którym przysługuje czynne prawo wyborcze, w celu wyboru dwóch członków do Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych

pozycja 64
rodzaj Uchwała Wydziałowej Komisji Wyborczej
data publikacji 2021-10-05
rok 2021
kategoria Organizacja
podkategoria Wydziałowa komisja wyborcza
tagi wybory
załączniki