Dokumenty wg tagu: sprawozdanie

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
274 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 128/2021 z dnia 29 listopada 2021 roku Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo UKSW w sprawie opiniowania rocznego sprawozdania z działalności Instytutu Literaturoznawstwa 2021-11-29
230 2021 Zarządzenie Dyrektora Instytutu Zarządzenie nr 1/2021 z 28 października 2021 Dyrektora Instytutu Literaturoznawstwa w sprawie określenia zasad sporządzania sprawozdań z działalności naukowej w Instytucie Literaturoznaw... 2021-10-28
214 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Nr 29/2021/NoKiR Rady Dyscypliny Nauk o Kulturze i Religii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 października 2021 roku opinia w sprawie sprawozda... 2021-10-25
183 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Nr 23/2021/IJ Rady Dyscypliny Językoznawstwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 października 2021 roku Opinia Rady Dyscypliny w sprawie sprawozdani... 2021-10-18
178 2021 Zarządzenie Dyrektora Instytutu Zarządzenie Nr 1/2021 Dyrektora Instytutu Nauk o Kulturze i Religii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 8 października 2021 roku w sprawie zasad sporządzania s... 2021-10-08
247 2020 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 53/2020 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 07 grudnia 2020 r. w sprawie sprawozdania dziekana za rok akademicki 2... 2020-12-07
189 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Nr 16/2020/IJ Rady Dyscypliny Językoznawstwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 października 2020 roku w sprawie przyjęcie sprawozdania Dyrektora I... 2020-10-28
187 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 98/2020 z 28 października 2020 roku Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo w sprawie przyjęcia sprawozdanie dyrektora Instytutu Literaturoznawstwa 2020-10-28
198 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Nr 30/2020/NoKiR Rady Dyscypliny Nauk o Kulturze i Religii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 października 2020 roku opinia w sprawie sprawozdania ... 2020-10-26
242 2020 Zarządzenie Dyrektora Instytutu Zarządzenie Nr 1/2020 Dyrektora Instytutu Językoznawstwa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 września 2020 roku w sprawie zasad sporządzania sprawozdań z dz... 2020-09-15