Dokumenty wg tagu: profesor

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
21 2020 Uchwała Wydziałowej Komisji Wyborczej Uchwała Nr 3/2020 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie stwierdzenia dokona... 2020-03-09
19 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Nr 5/2020/IJ Rady Dyscypliny Językoznawstwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 4 marca 2020 roku w sprawie otwarcia konkursu na stanowisko profesora UK... 2020-03-04
77 2020 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 1/2020 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania kwalifikacyj... 2020-01-27
253 2019 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 197/2019 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta dorobku naukowe... 2019-11-18
252 2019 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 196/2019 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania kwalifikacyjneg... 2019-11-18
208 2019 Uchwała Wydziałowej Komisji Wyborczej Uchwała nr 8/2019 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW z dnia 18.11.2019 roku w sprawie wyborów uzupełniających przedstawiciela profesorów i profesorów UKSW do... 2019-11-18
207 2019 Uchwała Wydziałowej Komisji Wyborczej Uchwała nr 7/2019 z dnia 16 października 2019 roku o zmianie Uchwały nr 1 z 9 października 2019 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW w sprawie składu Rady Nauk... 2019-10-16
203 2019 Uchwała Wydziałowej Komisji Wyborczej Uchwała nr 3/2019 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW z dnia 9 października 2019 roku w sprawie składu Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii 2019-10-09
202 2019 Uchwała Wydziałowej Komisji Wyborczej Uchwała nr 2/2019 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW z dnia 9 października 2019 roku w sprawie składu Rady Naukowej Dyscypliny Językoznawstwo 2019-10-09
193 2019 Uchwała Wydziałowej Komisji Wyborczej Uchwała Nr 1/2019 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW z dnia 9 października 2019 roku w sprawie składu Rady Naukowej Dyscypliny Literaturoznawstwo 2019-10-09